Baclofen 25mg

Baclofen is een geneesmiddel dat behoort tot de spierverslappers van de centrale werking. In apotheken baclofen kopen worden deze pillen en ampullen echter verkocht onder een andere naam – “Baklosan“, die een commerciële is. De belangrijkste actie en het doel van dit medicijn is het verminderen van spierspasmen. Het remt goed de spinale reflexen en vermindert spierspanning, dat wil zeggen de tonus van skeletspieren, evenals hun clonus. Het heeft ook een klein pijnstillend effect.

Kenmerken van het medicijn

Baclofen-tabletten worden goed door de maag opgenomen. In het bloed van hun maximale actie bereiken ze 2 tot 3 uur. Het is noodzakelijk om te weten dat dit geneesmiddel de placentabarrière doordringt en daarom – om het tijdens de zwangerschap in te nemen – strikt gecontra-indiceerd is. Ook kan baclofen gemakkelijk in de moedermelk doordringen. Daarom is het niet de moeite waard om het baclofenaan moeders die borstvoeding geven te brengen, om het kind niet te schaden. Na het einde van zijn werking worden de medicijnmoleculen volledig vernietigd in de lever en uitgescheiden baclofen kopen door de nieren.

De instructies zeggen dat dit medicijn een groot aantal zeer verschillende bijwerkingen heeft. In dit geval ontstaan ​​ze in bijna elke persoon. Neem daarom dergelijke pillen alleen onder strikt toezicht van een arts en alleen in een ziekenhuis. Zelfmedicatie kan een zeer negatieve invloed hebben op het menselijk lichaam.

Als de behandeling wordt uitgevoerd bij patiënten met epilepsie, mogen de belangrijkste geneesmiddelen niet worden gestaakt. In aanwezigheid van diabetes en leveraandoeningen, moet u regelmatig bloedonderzoeken en leverenzymen en bloedsuikerspiegel controleren. Bovendien moet u weten dat het tijdens de behandeling met baclofen en analogen beter is om werk uit te sluiten waarvoor concentratie van aandacht en snelle baclofen kopen reactie vereist is.

Hoe te nemen

De startdosis voor de behandeling is 5 mg, 3 keer per dag. Er moet aan worden herinnerd dat het geneesmiddel met voedsel moet worden ingenomen. Om de 3 dagen wordt de aanvangsdosis met 5 mg verhoogd totdat het gewenste effect is bereikt. De gebruikelijke dosis na een dergelijke toename is niet meer dan 20 – 25 mg per dosis. De maximale dosis voor de dagelijkse inname is 100 mg per dag.

Instructies voor het gebruik van baclofen geven aan dat de laatste dosis zo wordt ingesteld dat deze niet leidt tot overmatige ontspanning van de spieren en de motorische functies niet beïnvloedt. Als de patiënt een verhoogde gevoeligheid heeft voor deze tabletten, neemt de initiële dosis met nog meer behandeling met baclofenvoorzichtigheid toe. Als de patiënt chronisch nierfalen heeft of hemodialyse heeft, moet baclofen met uiterste voorzichtigheid worden gebruikt en alleen onder toezicht van een ervaren baclofen kopen specialist die enkele veranderingen in de toestand van de persoon onmiddellijk opmerkt.

Een paar woorden die het vermelden waard zijn over de annulering van het medicijn. Deze tabletten kunnen niet op één dag stoppen met drinken. Dit moet zeer geleidelijk gebeuren, gedurende 1 tot 2 weken, om het zogenaamde ontwenningssyndroom te voorkomen. Als de initiële dosis niet wordt nageleefd en de regel van de toename ervan, evenals een onafhankelijke toename van het geneesmiddel, is de ontwikkeling van drugsverslaving mogelijk.

Indicaties voor gebruik

Volgens de mensen die dit medicijn gebruikten, en volgens de informatie die in de handleiding staat, wordt baclofen aanbevolen voor het opnemen van de volgende gevallen:

  1. Multiple sclerose.
  2. Beroerte.
  3. Craniocerebral letsel.
  4. Meningitis.
  5. Ziekten van de rug zijn van een andere aard.
  6. Hersenverlamming bij kinderen.

Natuurlijk heeft het medicijn zijn eigen contra-indicaties, waarmee rekening moet worden gehouden op het moment van zijn benoeming. Tabletten worden baclofen kopen bijvoorbeeld nooit voorgeschreven voor overgevoeligheid voor hun componenten, voor epilepsie of toevallen, voor psychoses of de ziekte van Parkinson, als er drugs of drugsverslaving is.

Als het medicijn correct wordt ingenomen, en alleen volgens het recept van de arts in het ziekenhuis, zullen er geen gevolgen zijn tijdens het gebruik of na het staken van de behandeling. Maar als het medicijn zonder recept wordt ingenomen, eenvoudig naar believen of onregelmatig, dan kan een verscheidenheid aan onaangename aandoeningen ontstaan, waarvan de gevaarlijkste baclofen-vergiftiging is. Het is de moeite waard om te weten dat er in dit geval geen specifiek antidotum is dat de werking van baclofen zou kunnen neutraliseren en de behandeling is slechts asymptomatisch.

Overdosis:

In geval van een overdosis kunnen deze bijwerkingen optreden. Dergelijke reacties zijn ook mogelijk: perifere vasodilatatie van hyporeflexie of areflexie, angst, visusstoornissen, bradycardie, convulsies, verlaging van de lichaamstemperatuur, toename van baclofen kopen lactaat dehydrogenase, ALT en AST.

In de eerste stadia van een overdosis wordt het aanbevolen om de maag te wassen en indien nodig ook baclofen kopenlaxeermiddelen te gebruiken.

  • Comatosestatus – intubatie wordt uitgevoerd vóór maagspoeling
  • Ademhalingsstoornissen – kunstmatige beademing en procedures zijn vereist om de stabiliteit van het cardiovasculaire systeem te herstellen
  • Krampen – intraveneuze injectie met diazepam

Er is geen specifiek antidotum voor de werkzame stof van het geneesmiddel Baclofen.

In gevallen van intoxicatie van CZS-verstoring (vooral bij onderdrukking van de ademhalingsfunctie en verlies van slaap, wordt intraveneus 1 – 2 mg fysostigmine toegediend gedurende 5-10 minuten). Bij afwezigheid van een positief effect is het noodzakelijk om baclofen kopen fysostigmine 30 tot 60 minuten na de vorige toediening opnieuw in te voeren.

Om de uitscheiding van baclofen uit het lichaam te verhogen, worden diuretica gelijktijdig gebruikt met de inname van een grote hoeveelheid vloeistof.

Nadelige effecten:

In de meeste gevallen is er een plotselinge dosisverhoging of bij ouderen. Meestal verzwakken de bijwerkingen en stoppen na een dosisverlaging. De behandeling moet worden gestaakt in geval van ernstige bijwerkingen.

Bijwerkingen op het centrale zenuwstelsel: Algemene zwakte van het lichaam (snelle vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, slaperigheid, slapeloosheid ’s nachts, zwakte).