Dormicum (midazolam) ROCHE 15mg®

Dormicum – een kalmerend middel, waardoor anxiolytische, hypnotische, dormicum 15 mg anticonvulsieve en spierverslappende effecten.

Vorm van uitgave en samenstelling

Dormicum oplossing afgevoerd in de vorm van een kleurloze transparante vloeistof, kleurloze glazen ampullen van 1 en 3 ml. De samenstelling van één ampul van 1 ml komt 5 mg midazolam en hulpstoffen – zoutzuur, natriumchloride, water voor injectie en natriumhydroxide.

Indicaties voor gebruik

Dormicum gebruikt voor premedicatie vóór inleiding van anesthesie, sedatie voorafgaand aan of tijdens de behandeling of diagnostische procedures uitgevoerd onder plaatselijke dormicum 15 mg verdoving of zonder.
Volwassenen Dormicum voorgeschreven inductie van anesthesie en sedatieve component bij gecombineerde anesthesie, kinderen – voor sedatie op de intensive care.

Contra

Toepassing Dormicum indiceerd bij overgevoeligheid voor componenten binnen de structuur, maar ook in gevallen van:

 • Acute respiratoire insufficiëntie;
 • Coma;
 • Acute alcoholvergiftiging met onderdrukking van vitale functies;
 • Shock;
 • Gesloten-hoekglaucoom;
 • Acute pulmonale insufficiëntie;
 • Periode van levering;
 • Chronische obstructieve longziekte.

Dormicum hoede benoemen patiënten ouder dan 60 jaar, te vroeg geboren kinderen, baby’s jonger dan zes maanden, evenals hart- en ademhalingsproblemen, dormicum 15 mg kritieke toestand, myasthenia gravis, lever- en nierfunctie.

Dosering en toediening

De oplossing wordt langzaam intraveneus toegediend. De dosering van Dormikum wordt uitsluitend op individuele basis bepaald.

Om de gewenste sedatie veilig te bereiken op basis van leeftijd, is de fysieke conditie en de klinische bijwerkingen dormicumbehoeften van de patiënt aan te raden om de dosis te titreren. In gevallen van sedatie met behoud van bewustzijn bij volwassenen, wordt het medicijn toegediend met een snelheid van 1 mg per halve minuut.

Dormicum startdosering voor patiënten van 13 tot 60 jaar is 2-2,5 mg van het herintroduceren van middelen 1 mg. Patiënten ouder dan 60 jaar voorgeschreven 0,5-1 mg dormicum 15 mg oplossing kinderen van 6-12 jaar – 0,025-0,05 mg / kg voor kinderen van zes maanden tot 5 jaar – 0.05-0.1 mg / kg. Het medicijn wordt toegediend gedurende 5-10 minuten voordat de sedatie begint. Kinderen van 1-16 jaar dormicum ook intramusculair toegediend in een dosis bepaald op basis van de berekening – 0,05-0,15 mg oplossing per 1 kg lichaamsgewicht.

Bijwerkingen Dormicum

In de instructies voor Dormikum wordt aangegeven dat het medicijn bijwerkingen van sommige lichaamssystemen kan veroorzaken, namelijk:

 • Hoofdpijn, anterograde of retrograde amnesie, slaperigheid, verlengde sedatie, duizeligheid, paresthesie, ataxie, slaapstoornissen, angst, verminderde concentratie, athetotische bewegingen, delirium, wazig spraak en dysfonie (centraal en dormicum 15 mg  perifeer zenuwstelsel);
 • Anafylactische shock en gegeneraliseerde overgevoeligheidsreacties (immuunsysteem);
 • Hallucinaties, verwarring en euforie (psychische sfeer); Tachycardie, bloeddruk, bigeminy, bradycardie, vasovagal crisis, vaatverwijding, en premature ventriculaire ritme van AV aansluitingen (cardiovasculair systeem);
 •  Misselijkheid, constipatie, braken, zure smaak en droge mond, kwijlen en oprispingen (maagdarmkanaal);
 • Urticaria, jeuk en huiduitslag (huid en onderhuids vetweefsel).

Dormicum kan leiden tot pijn en erytheem op de injectieplaats, trombose, tromboflebitis, en bijwerkingen van de zijde van de luchtwegen en zintuigen, te weten:

Respiratoire depressie, hyperventilatie, apneu, hik, laryngospasme, obstructie van de luchtwegen, bronchospasmen, tachypneu en ademhalingsstilstand;
Dubbel zien, vernauwing van dormicum 15 mg de pupil, een schending van de breking, nystagmus, verminderde en bijzondere waardevermindering van de gezichtsscherpte, periodieke trillen oogleden, verlies van evenwicht, duizeligheid, en congestie in de oren.

Dormicum symptomen van overdosering zijn daling van de bloeddruk, areflexie, depressie van cardiorespiratory activiteit, apneu en coma. In dergelijke gevallen is het nodig om vitale functies en, indien nodig, ondersteunende therapie te controleren.

Speciale instructies

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat met parenterale toediening Dormicum kan leiden tot depressie van myocardcontractiliteit en ademstilstand optreden. In dit verband wordt aanbevolen om het medicijn alleen te gebruiken in aanwezigheid van reanimatie-apparatuur. In gevallen van langdurige intraveneuze toediening van het geneesmiddel wordt aanbevolen dormicum 15 mg afgeschaft Dormicum geleidelijk. Dit komt door het feit dat de abrupte afbreekmiddelen de patiënt kan ontwenningsverschijnselen ontwikkelen.

Tijdens de periode van medicamenteuze behandeling, zou u geen alcohol en drugs moeten verbruiken die het centrale zenuwstelsel drukken. Patiënten wordt geadviseerd tijdens de behandeling dormicum zich te onthouden van het doen van potentieel gevaarlijke activiteiten die vereisen meer aandacht en psychomotorische snelheid reacties.

dormicum 15 mg

Analogen Dormicum

Synoniemen van het medicijn zijn Fulsed en Midazolam-Hameln. De analogen van Dormikum omvatten Flunitrazepam-Ferein en Nitrazepam.

Algemene voorwaarden voor opslag

In overeenstemming met een instructie dormicum worden bewaard in een donkere en droge plaats toegankelijk is voor kinderen, zo niet hoger dan 30 ° C geroerd. Apotheken worden op recept verstrekt door apotheken. De houdbaarheid van de dormicum 15 mg oplossing is, afhankelijk van de aanbevelingen van de fabrikant, vijf jaar.

Farmacokinetiek

Absorptie vanaf het moment van IM-injectie

Uit het spierweefsel wordt midazolam volledig en snel geabsorbeerd. In plasma Cmax – 30 minuten. Biologische beschikbaarheid is absoluut na IM-injectie> 90%.

distributie

In plasma wordt de concentratiecurve van midazolam na IV-toediening gekenmerkt door een of twee distributiefasen, duidelijk uitgesproken. In de evenwichtstoestand is Vd 0,7 – 1,2 l / kg gewicht. Bij plasma-eiwitten is de mate van binding voornamelijk met albumine 96-98%. Midazolam in de hersenvocht passeert in kleine hoeveelheden, uiterst langzaam. Door de placentabarrière passeert midazolam langzaam en verschijnt in de bloedbaan van de foetus, in kleine dormicum 15 mg hoeveelheden die worden aangetroffen in de moedermelk.

metabolisme

Afgeleid midazolam door biotransformatie. Het wordt direct door het iso-enzym 3A4 van cytochroom P450-cytochroom gehydroxyleerd. In plasma en urine is de belangrijkste metaboliet a-instructie dormicumhydroxymidazol. In plasma is de concentratie van a-hydroxymidazolam 12% van de concentratie van midazolam. Farmacologische activiteit heeft a-hydroxyimidazolen, maar slechts in minimale mate (ongeveer 10%) veroorzaakt het effect van IV / IV toegediend midazolam.

teelt

T1 / 2-1,5-2,5 uur De plasmaklaring is 300-500 ml / min. Van het lichaam wordt afgeleid midazolam, meestal nieren, terwijl 60-80% van de dosis – via urine in de vorm van glucuronide a-hydroximidazolam. In de urine wordt onveranderd <1% van de totale dosis waargenomen. T1 / 2 metaboliet direct <1 uur. De kinetiek van dormicum 15 mg het afleiden van midazolam met intraveneuze injectie verschilt niet van die van het moment van jetinfusie.

Farmacokinetiek in sommige gevallen

T1 / 2y personen ouder dan 60 jaar kan worden verhoogd tot viermaal, over kinderen, de T1 / 2c in de leeftijd van 3-10 jaar korter na i / v toediening vergeleken met volwassenen (anderhalf uur), die in verhouding staat tot de verhoogde metabole klaring etc. -ta.

T1 / 2If obesitas> 8,4 uur in vergelijking met normaal gewicht zou kunnen leiden – de Vd, ingesteld door het totale gewicht, waarbij 50% te verhogen. Klaring van het geneesmiddel is niet bijzonder veranderd.

T1 / lever 2pritsirroze kan worden uitgebreid, met de speling – verminderd, in vergelijking met die van gezonde vrijwilligers.

T1 / 2 met CRF is identiek aan dat van gezonde vrijwilligers. T1 / 2midazolam neemt in de regel toe in extreem ernstige omstandigheden. T1 / 2midazolam met CHF is groter dan bij volledig gezonde personen.

Overdosis

In het geval van een overdosis worden de volgende symptomen waargenomen:

 • nystagmus;
 • dysartrie;
 • ataxie;
 • slaperigheid.

Overdosering van het medicijn met zijn geïsoleerde inname is zelden een dormicum 15 mg bedreiging voor het leven, maar leidt soms tot zeldzame gevallen tot apneu, areflexie, verlaging van de bloeddruk, remming van cardiorespiratoire activiteit en coma. De toestand van de coma wordt meestal enkele uren waargenomen, maar kan een recidiverende en langdurige loop hebben, vooral op oudere leeftijd.

Meer uitgesproken depressivum effect van benzodiazepines op de ademhalingsfunctie bij aandoeningen van de luchtwegen. Benzodiazepinen verhogen het effect van onderdrukkende geneesmiddelen voor het centrale zenuwstelsel, waaronder alcohol, aanzienlijk.

De volgende behandeling wordt getoond: monitoring van vitale prioriteitsfuncties is verplicht. Het kan nodig zijn onderhoudstherapie te implementeren afhankelijk van de toestand van de patiënt, de implementatie van symptomatische therapie, gericht op handhaving van CAS, ademhalingsfunctie en CNS.

Niet later dan een uur of twee wordt de ontvangst van actieve kool weergegeven en wordt maagspoeling getoond. Bij een aanzienlijke dormicum 15 mg depressie van het centrale zenuwstelsel worden antagonisten van benzodiazepines – flumazenil (Anexat) gebruikt, waarvoor monitoring van de toestand van de patiënt vereist is. Flumazenil heeft een korte T1 / 2 (ongeveer een uur), daarom is het noodzakelijk om de toestand van patiënten te controleren en na beëindiging ervan. Flumazenil moet met uiterste voorzichtigheid gelijktijdig met pr-mi worden gebruikt, waardoor de convulsiedrempel (vooral tricyclische antidepressiva) wordt verlaagd.